transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Challenges for Multimodal Intercultural Artifical Communicators

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Elisabeth Ahlsén (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); J. Lu (-)
Publicerad i:
Proceedings of IVA 2012, Reykjavik, Iceland,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
154532
Posten skapad:
2012-01-29 18:25
Posten ändrad:
2014-01-14 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007