transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the Potential of some Pragmatic Concepts for the Web.

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Mikael Lind (-)
Publicerad i:
Systems, Signs & Actions, Vol 4 ( (1) ) s. 38-52
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Postens nummer:
154529
Posten skapad:
2012-01-29 18:16
Posten ändrad:
2014-01-14 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007