transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthetic biology using yeast

Författare och institution:
Kentaro Furukawa (Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi)
Publicerad i:
Seibutsu-kogaku Kaishi,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2011
Språk:
japanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Nyckelord:
Synthetic biology
Postens nummer:
154448
Posten skapad:
2012-01-26 23:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007