transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constructive Finite Free Resolutions

Författare och institution:
Thierry Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Claude Quitte (-)
Publicerad i:
Manuscripta Mathematica, 137 s. 331-345
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
constructive mathematics, homological algebra
Postens nummer:
154366
Posten skapad:
2012-01-24 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007