transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Double representation, less comprehension?

Författare och institution:
Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Round table presentation at Junior Reserachers of Earli (JURE) 2011 preconference, 29-30 August, 2011, Exeter, UK.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
154353
Posten skapad:
2012-01-24 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007