transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The girl with the sun in her eyes

Författare och institution:
Anita Synnestvedt (Institutionen för historiska studier); Hanna Markusson Winkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bildligt talat : kvinnligt, manligt i 3.2 miljoner år / redaktör: Maria Sjöberg, s. 23-39
ISBN:
978-91-70-61111-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
154273
Posten skapad:
2012-01-22 18:04
Posten ändrad:
2016-05-10 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007