transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predictive mixture toxicity assessment of pesticides in Swedish surface waters

Författare och institution:
Mikael Gustavsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Invited lecture at KemI seminar, November 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Persistenta organiska föreningar
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Miljötoxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Postens nummer:
154255
Posten skapad:
2012-01-22 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007