transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chemical Mixtures - A review on scientific and regulatory issues, with specific consideration of metals in the environment

Författare och institution:
Thomas Backhaus (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Invited conference presentation at the annual workshop of the Ecotoxicology Advisory Panel (ETAP) of the metal industry, August 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Postens nummer:
154253
Posten skapad:
2012-01-22 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007