transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fanzingo - Entreprenör i samhällsförändringsarbete. Från krigare till barnmorska

Författare och institution:
Thomas Jordan (Institutionen för arbetsvetenskap); Anneline Sander (Institutionen för arbetsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Skrifter från Institutionen för arbetsvetenskap / Göteborgs universitet, ISSN 1651-6125; nr 11
ISBN:
978-91-979299-2-9
Antal sidor:
84
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Vad är egentligen skickligt samhällsentreprenörskap? Vilka färdigheter och förmågor kan behöva utvecklas för att nå framgång? Den lilla och framgångsrika samhällsentreprenören Fanzingo – som vill skapa möjligheter för fler perspektiv att komma till tals i media, bland annat inom public serviceinstitutionerna – har ingått i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen för att kunskapa kring sitt eget samhällsentreprenörskap till gagn för andra. Denna rapport är en ingående fallstudie av den resa nyckelpersonerna i samhällsentreprenören Fanzingo gjort, med särskilt fokus på utvecklingen av strategisk skicklighet. Vi har har under två års tid följt Fanzingos arbete och beskriver bland annat hur de använt reflekterande praktik som huvudsaklig metod för att utveckla sitt samhällsentreprenörskap. Ett av resultaten är att vi beskriver fyra olika typer av samhällsentreprenörskap som innebär olika krav på förmåga att kunna hantera komplexitet. Rapporten ger sig också i kast med att bena ut vilka huvudsakliga uppmärksamhetsområden som bör vara intressanta för den utvecklingsintresserade samhällsentreprenören att medvetet fördjupa sig i. Vi har haft förmånen att dokumentera en process som inte bara skapat ny kunskap för andra utan som framför allt inneburit en transformerad förståelse för och ett skickligare samhällsentreprenörskap för Fanzingo själva. Med utgångspunkt från konkreta exempel från Fanzingos transformationsprocess förankrar, förklarar och generaliserar den här rapporten vad som har hänt ur ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom ger den exempel på hur man själv kan gå tillväga om man vill utveckla sin egen skicklighet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
samhällsentreprenör, samhällsentreprenörskap, förändringsagent, reflekterande praktik
Postens nummer:
154231
Posten skapad:
2012-01-21 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007