transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Roman Family Reliefs and the Commemoration of Work: Text, Images and Ideals.

Författare och institution:
Lena Larsson Lovén (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Families in the Roman and Late Antique World., s. 141-156
ISBN:
9781441174680
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Continuum
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Antiken, ikonografi, familj, arbete, ideal
Postens nummer:
154229
Posten skapad:
2012-01-20 23:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007