transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nanostructured MnGa Films on Si/SiO2 with 20.5 kOe Room Temperature Coercivity

Författare och institution:
Chaolin Zha (-); Randy K. Dumas (Institutionen för fysik (GU)); J. W. Lau (-); Seyed Majid Mohseni (-); Sohrab Redjai Sani (-); I. V. Golosovsky (-); Å. F. Monsen (-); Josoe Nogués (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of Applied Physics, 110 s. 093902
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
Nyckelord:
magnetism, spintronics, MnGa
Postens nummer:
154220
Posten skapad:
2012-01-20 22:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007