transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande lär lärare

Författare och institution:
Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Skolan och läraruppdraget. Att bli och vara lärare., s. 13-26
ISBN:
978-91-44-05948-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
154183
Posten skapad:
2012-01-20 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007