transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is the relationship between genome and individual characteristics?

Författare och institution:
Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Ann Zetterqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Elsa Fagerjord (-); Kerstin Gross (-)
Publicerad i:
The World Association of Lesson Study (WALS) International Conference , 2011
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
154181
Posten skapad:
2012-01-20 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007