transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction, Chapter One: The Organ an Overview, Chapter Six: Causes of Pipe Corrosion, Chapter Nine: Summary and Recommendations

Författare och institution:
Carl Johan Bergsten (Göteborg Organ Art Center & Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
The Collapse Project: corrosion of organ pipes - causes and recommendations, s. 7-23, 136-140, 178-184
ISBN:
978-92-79-17079-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
European Union
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi ->
Tungmetaller och övriga metaller
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
corrosion, organ pipes, cultural heritage preservation, inorganic chemistry, atmospheric corrosion, European Union project, environmental chemistry
Postens nummer:
154177
Posten skapad:
2012-01-27 14:06
Posten ändrad:
2014-11-14 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007