transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inom faniljens ramar. Gravmonument i antikens Athen

Författare och institution:
Agneta Strömberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bildligt talat. kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år, s. 40-54
ISBN:
978-91-7061-111-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
154175
Posten skapad:
2012-01-20 16:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007