transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baptisterier och dopritual : exempel från Syrien och Vreta

Författare och institution:
Charlotta Kerstin Hanner Nordstrand (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Linköpings Stiftshistoriska Sällskap Årsbok, ( 2 ) s. 102-111
ISSN:
1652-7771
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I artikeln beskrivs baptisteriet på Qal'at Sim'an i Syrien från 400-talet e.kr. och Efren Syrianens dopritual presenteras. En byggnadskonstruktion angränsande till den äldsta kyrkan i Vreta kloster beskrivs och en möjlig tolkning av dess trappanordning förs fram.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Baptisterium, dopritual, Vreta kloster, Qal'at Sim'an, pilgrimshelgedom, Syrien
Postens nummer:
154153
Posten skapad:
2012-01-20 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007