transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intervju med Margherita Spiluttini

Författare och institution:
Hans Hedberg (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
DVD visades i samband med utställning Beyond Nature, Fotografins Hus,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Margherita Spiluttini(1947) är en av Centraleuropas mest väletablerade fotografer men relativt okänd i Skandinavien. Mest känd är hon kanske för sin arkitekturfotografi där hon samarbetat med en mängd av världens mest namnkunniga arkitekter. Hennes bilder av arkitektoniska mästerverk har ofta blivit emblematiska för de byggnader som hon avbildat. Hennes utställning Beyond Nature – Constructions of Landscape, som Fotografins Hus visar, gestaltar mänskliga ingrepp och avtryck i alplandskapet. I den genremässiga bildframställningen av de österrikiska alperna finns en mängd intressenter. Nationella identitetskonstruktörer och naturpurister vill spegla sig i en arkaisk föreställning om en orörd natur. De verkar sida vid sida med turistindustrins behov av att kommersialisera upplevelser och stärka produktiviteten. Margherita Spiluttini relaterar i sin fotografi till allt detta men det hon främst gestaltar- på gott och ont - är alplandskapets modernitet; stenbrotten, dammarna och vägbyggena.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Ytterligare information:
Intvervju med Margherita Spiluttini, 20 min, publicerad som DVD och visades i samband med utställningen Beyond Nature.
Postens nummer:
154149
Posten skapad:
2012-01-20 14:51
Posten ändrad:
2012-01-20 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007