transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robert Adams retrospektiv

Författare och institution:
Hans Hedberg (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
utställning, Fotografins hus, Robert Adams retrospektiv ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Amerikanen Robert Adams (1937) är en av de konstnärer som under efterkrigstiden har bidragit till att förnya den fotografiska landskapsskildringen. Inte minst som en av deltagarna i den legendariska utställningen New Topographics (1975) vilken kom att påverka landskapsfotografins inriktning i hela västvärlden. Robert Adams tidiga, radikala fotografi kan fortfarande, trettiofem år efter hans genombrott, väcka ilsket avståndstagande från mer konventionella kollegor. I utställningar och publikationer; som exempelvis The New West (1974) och denver (1977) anvisade och åskådliggjorde Robert Adams nya sätt att skildra det landskap som formades och producerades i samtiden. Robert Adams förhållningssätt var fjärran från de idylliska, ideala eller formmässiga naturframställningar som hade dominerat landskapsfotografin fram till denna tid. Robert Adams riktade sin kamera mot det moderna samhällets billiga förortsbyggnader, stormarknadernas parkeringsplatser och de ostädade väggrenarna. Han skrev in människan i hennes moderna livsrum och gav uppmärksamhet till relationerna mellan människa, den urbana omgivningen och den omkringliggande naturen. Inte sällan upplever betraktaren ett främlingskap i dessa relationer. Men även om Robert Adams gestaltar vår tids massfabricerade livsmiljöer med ett kritiskt perspektiv, finns i skildringen av det förment fula och det misslyckade, av skräpet och det omfattande slitaget inte sällan något skönt, ett förlösande och försonande ljus eller en tonskala som också kan beskrivas som vacker. Detta skänker en sällsam mångtydighet till Robert Adams verk. Titlarna till hans tidiga serier har ofta en poetisk underton uttryckt i naken saklighet: Land Surrounded; To Be Developed eller Shopping Centers; Commercial Land eller Our Homes, heter det exempelvis i publikationen denver (1977). Eller med ett mer uppfodrande existentiellt anslag; Our Lives. Så sent som 2005 publicerade Robert Adams en bok Turning Back vilken sammanfattar ett projekt som tagit sin utgångspunkt i Lewis och Clarks expedition 200 år tidigare. Lewis och Clarks uppdrag var att kartlägga den då - för invånare med europeisk bakgrund - i stort sett helt främmande västra delen av den nordamerikanska kontinenten. Dokumentationen från kartläggningsprojektet kom i mycket att definiera föreställningen om den amerikanska västern som en vildmark, ett orört territorium med vidunderliga bergs och skogsområden. En föreställning som fortfarande är i högsta grad levande och vilken dagligen förmedlas av ett antal institutioner och fotografer i vår samtid. Robert Adams projekt kan i mycket sättas i motsats till dessa skildringar och beskrivas som ett sorgearbete. Genom att göra Trädet till den bärande katalysatorn för serien Turning Back skapas en landskapsskildring som upprör och skapar förstämning. Den moderna skogsproduktionens metodik visas upp i all sin brutala girighet och kortsiktighet. Men skildringen kompletteras också med fotografier från äppelträdgårdar och urskogar, paradisiska alternativ. I en intervju beskriver Robert Adams hur han på 1980-talet sett sin då åttioårige far - böjd av ålder och med skakande händer - ställa sig framför ett fientligt kommunfullmäktige för att försöka övertyga om att man måste sluta hugga ner skogarna på detta sätt. 20-talet år senare argumenterar sonen vidare med en gestaltning av ett stort sorgarbete och en oemotståndlig visuell vittnesbörd. Med detta fotografiska projekt omdefinierar Robert Adams, på sin ålders höst, ännu en gång den konventionella bilden och föreställningen om den amerikanska topografin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Ytterligare information:
Artikel till utställning på Fotografins Hus, Stockholm, Robert Adams retrospektiv 2/10-17/11.
Postens nummer:
154133
Posten skapad:
2012-01-20 14:28
Posten ändrad:
2012-01-20 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007