transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rim och ramsor, citat och lånta fjädrar

Författare och institution:
Ulla Berglindh (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Sverigekontakt : en tidning för all världens svenskar,
ISSN:
0346-2439
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
154128
Posten skapad:
2012-01-20 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007