transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från idé till politisk verklighet. Föräldrapolitiken i Sverige och Danmark

Författare och institution:
Sofie Cedstrand (Förvaltningshögskolan)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Förvaltningshögskolans avhandlingsserie / Göteborgs universitet, ISSN 1653-8358
ISBN:
9789189140776
Antal sidor:
362
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Boréa Bokförlag
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Datum för examination:
2011-10-21
Lokal:
Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19
Opponent:
Anette Borchorst
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
154084
Posten skapad:
2012-01-20 11:53
Posten ändrad:
2013-06-18 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007