transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spin Torque Oscillators and RF Currents—Modulation, Locking, and Ringing

Författare och institution:
Pranaba Muduli Kishor (Institutionen för fysik (GU)); Yevgen Pogoryelov (Institutionen för fysik (GU)); Yan Zhou (-); Fred Mancoff (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Integrated Ferroelectrics , 125 ( 1 ) s. 147
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the interaction between a nano-contact spin torque oscillator (STO) and injected radio-frequency and microwave currents. Modulation of the STO signal is observed over a wide frequency range from 100 MHz to 3.2 GHz. The modulation sidebands agree well with macrospin simulations. When the injected microwave frequency approaches that of the STO, we observe injection locking, frequency pulling/pushing, and intermodulation peaks. While the intermodulation peaks are reasonably well reproduced by macrospin simulations, they do not follow the Adler's model. We argue that this discrepancy is due to intrinsic ringing effects stemming from the internal dynamics of the STO.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik ->
Övrig teknisk fysik
Nyckelord:
magnetism, spintronics, microwave electronics
Postens nummer:
154076
Posten skapad:
2012-01-20 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007