transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spin-torque oscillator linewidth narrowing under current modulation

Författare och institution:
Yevgen Pogoryelov (Institutionen för fysik (GU)); Pranaba Muduli Kishor (Institutionen för fysik (GU)); Stefano Bonetti (-); Fred Mancoff (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Applied Physics Letters, 98 s. 192506
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the behavior of the linewidth of a nanocontact based spin torque oscillator (STO) under application of a radio frequency (100 MHz) modulating current. We achieve a significant (up to 85%) reduction in the STO linewidth when it is modulated across a region of high nonlinearity. The mechanism responsible for the linewidth reduction is the nonlinear frequency shift under the influence of current modulation, which reduces the nonlinear amplification of the linewidth. The reduction in the linewidth during modulation can be quantitatively calculated from the free-running behavior of the STO.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Magnetism
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Övrig annan teknik ->
Övrig teknisk fysik
Nyckelord:
magnetism, spintronics, microwave electronics
Postens nummer:
154066
Posten skapad:
2012-01-20 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007