transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Familjeplanering: preventivmetoder, aborter och rådgivning.

Författare och institution:
Viveca Odlind (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Marc Bygdeman (-)
ISBN:
9789144040103
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
154052
Posten skapad:
2012-01-20 10:32
Posten ändrad:
2012-01-20 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007