transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Film as Thinking

Författare och institution:
Patrik Eriksson (Filmhögskolan)
Publicerad i:
Illumination, Helsingfors, november 2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Preliminary thoughts on the idea of film making as a way of thinking, with some examples of documentary and essay films, and formulating the question of a doctoral project in artistic research.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
documentary, essay, artistic reaserch, school of film directing
Postens nummer:
154039
Posten skapad:
2012-01-20 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007