transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiologi ; Uroterapi (eds) Hellström A-L, Lindehall B.

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
ISBN:
9144013787
Antal sidor:
15-20
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
154027
Posten skapad:
2012-01-20 08:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007