transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Menopause-related symptoms and their treatment.

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
European Practice in Gynaecology and Obstetrics. No 9. The Menopause. (eds) Erkkola R.,
ISBN:
044451828-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Förlagsort:
Edinburgh, UK
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
Postens nummer:
154026
Posten skapad:
2012-01-20 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007