transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The program-to-policy linkage: a comparative study of election pledges and government policies in the United States, the United Kingdom, the Netherlands, Ireland and Sweden

Författare och institution:
Robert Thomson (-); Terry Royed (-); Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The First Annual Conference of the European Political Science association, Dublin 16-18 June 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Ytterligare information:
Together with Robert Thomson & Terry Royed. Paper prepared for the first Annual Conference of the European Political Science association, Dublin 16-18 June 2011 presented in division 10 (Representation).
Postens nummer:
154001
Posten skapad:
2012-01-19 18:02
Posten ändrad:
2012-01-24 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007