transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Legislative decision-making in the European Union before and after enlargement: Explaining network ties in an international legislature

Författare och institution:
Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Robert thomson (-)
Publicerad i:
APSA Annual Convention,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
153977
Posten skapad:
2012-01-19 16:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007