transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Något om tillämpningen av EU:s insolvensförordning på multinationella koncerner

Festskrift till Boel Flodgren

Författare och institution:
Rolf Dotevall (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Festskrift till Boel Flodgren, s. 9
ISBN:
978-91-544-0550-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Juristförlaget i Lund
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
Postens nummer:
153961
Posten skapad:
2012-01-19 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007