transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beyond the broadcast news interview: Specialized forms of interviewing in the making of television news.

Författare och institution:
Mats Ekström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Åsa Kroon Lundell (-)
Publicerad i:
Journalism Studies, 12 ( 2 ) s. 172-187
ISSN:
1461-670X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
153924
Posten skapad:
2012-01-19 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007