transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Device and method for a vision test

Författare/uppfinnare:
Lars Frisén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Sökande:
Lars Frisén
Publikationstyp:
Patent
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Patentnummer:
EP 1872712B1
Patentets publikationsdatum:
2009-01-01
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Postens nummer:
153880
Posten skapad:
2012-01-19 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007