transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

John Sten och Dick Beer - ett kubistiskt tiotal

Upphovsman:
Niclas Östlind (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
John Sten och Dick Beer - ett kubistiskt tiotal, 20110618 – 20111104, Hälsinglands Museeum,
Publikationstyp:
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Paris var platsen för den nya konsten under det tidiga 1900-talet. Här samlades målare, skulptörer, dansare och fotografer från världens alla hörn. I denna kosmopolitiska smältdegel fanns unga utövare från de nordiska länderna och flera har vittnat om den berusande känsla tiden och staden ingav. Bland svenskarna var det vanligt att man sökte sig till Matisses målarskola och många arbetade i en riktning med starkt uppdrivna färgtoner och en böljande, ofta ornamentalt dekorativ, teckning. Men de fanns också de som lät sig inspireras mer av kubismens analytiska formspråk och jordbundna palett. Två av dessa var John Sten (1879–1922) och Dick Beer (1893–1938). Under tiotalet vistades både längre perioder i Paris, men också andra delar av Frankrike, och deras måleri präglas av strävan att erövra ett kubistiskt formspråk. Motiven både bryts upp och ges fastare former genom betoningen av tingens och kropparnas volymer. Bilderna äger en arkitektonisk prägel och de vittnar om en önskan att skapa något mer bestående av de snabbt skiftande sinnesintrycken. För båda konstnärerna var människogestalten ett återkommande motiv, men de arbetade även i andra traditionella genrer som landskap och stilleben. Självklart gör sig det samtida livets yttringar och synliga tecken påminda, men moderniteten hos John Sten och Dick Beer ligger mer i bildens uppbyggnad och formvärld än i själva motivet. För målare av deras slag är det som utspelar sig på duken viktigare än vad bilden föreställer. Niclas Östlind, curator.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
modernitet, kubism
Postens nummer:
153854
Typ av arbete:
Curator
Posten skapad:
2012-01-19 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007