transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Changed routines in connection with first prescription of oral contraceptives. Lower risk of venous thromboembolism with levonorgestrel preparations].

Andrade rutiner vid nyförskrivning av p-piller. Preparat med levonorgestrel ger lägst risk för venös tromboembolism.

Författare och institution:
Ian Milsom (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Viveca Odlind (-); Bo von Schoultz (-); Ingrid Ostlund (-); Elisabeth Persson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 99 ( 1-2 ) s. 10-2, 15
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Contraceptives, Oral, Combined, administration & dosage, adverse effects, contraindications, Contraceptives, Oral, Synthetic, administration & dosage, adverse effects, contraindications, Desogestrel, administration & dosage, adverse effects, Drug Information Services, Drug Prescriptions, Female, Humans, Levonorgestrel, administration & dosage, adverse effects, Practice Guidelines as Topic, Progestins, administration & dosage, adverse effects, Risk Factors, Thromboembolism, chemically induced, Venous Thrombosis, chemically induced
Postens nummer:
153850
Posten skapad:
2012-01-19 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007