transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Increasing number of teenage pregnancies--multicultural approach in the preventive work is needed].

Tonårsgraviditeterna ökar--mångkulturell inriktning behövs i förebyggande arbetet.

Författare och institution:
Margareta Larsson (-); Clas Hedberg (-); Ian Milsom (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Viveca Odlind (-); Tanja Tydén (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 100 ( 39 ) s. 3070-2, 3074
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Adolescent, Contraception Behavior, ethnology, trends, Cultural Diversity, Family Planning Services, Female, Humans, Pregnancy, Pregnancy in Adolescence, ethnology, prevention & control, statistics & numerical data, Sweden, epidemiology, ethnology
Postens nummer:
153833
Posten skapad:
2012-01-19 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007