transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Role of Fas/FasL in regulation of inflammation in vaginal tissue during HSV-2 infection.

Författare och institution:
M Krzyzowska (-); Andrey Shestakov (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Kristina Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); F Chiodi (-)
Publicerad i:
Cell death & disease, 2 s. e132
ISSN:
2041-4889
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To assess the role of Fas in lesion development during genital HSV-2 infection, we used a well-established HSV-2 murine model applied to MRL-Fas(lpr)/J (Fas-/-) and C3-Fasl(gld)/J (FasL-/-) C57BL6 mice. In vitro infection of murine keratinocytes and epithelial cells was used to clarify molecular details of HSV-2 infection. Despite upregulation of Fas and FasL, HSV-2-infected keratinocytes and epithelial cells showed a moderate level of apoptosis due to upregulated expression of the anti-apoptotic factors Bcl-2, Akt kinase and NF-κB. Inflammatory lesions within the HSV-2-infected epithelium of C57BL6 mice consisted of infected cells upregulating Fas, FasL and Bcl-2, uninfected cells upregulating Fas and neutrophils expressing both Fas and FasL. Apoptosis was detected in HSV-2-infected cells and to even higher extent in non-infected cells surrounding HSV-2 infection sites. HSV-2 infection of Fas- and FasL-deficient mice led to increased apoptosis and stronger recruitment of neutrophils within the infection sites. We conclude that the Fas pathway participates in regulation of inflammatory response in the vaginal epithelium at the initial stage of HSV-2 infection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Animals, Antigens, CD95, genetics, immunology, Apoptosis, Disease Models, Animal, Epithelial Cells, cytology, immunology, virology, Fas Ligand Protein, genetics, immunology, Female, Herpes Genitalis, genetics, immunology, physiopathology, virology, Herpesvirus 2, Human, immunology, physiology, Humans, Mice, Mice, Inbred C57BL, Mice, Knockout, Vagina, immunology, virology
Postens nummer:
153817
Posten skapad:
2012-01-19 09:58
Posten ändrad:
2016-08-31 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007