transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amerikansk kammanet

Författare och institution:
Lene Friis Møller (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Havsutsikt, ( 3 ) s. 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
153804
Posten skapad:
2012-01-19 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007