transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Topical immunomodulators for management of oral mucosal conditions, a systematic review; part I: calcineurin inhibitors.

Författare och institution:
Sharon Elad (-); Joel B Epstein (-); Noam Yarom (-); Scott Drucker (-); Rinat Tzach (-); Inger von Bültzingslöwen (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Expert opinion on emerging drugs, 15 ( 4 ) s. 713-26
ISSN:
1744-7623
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Topical immunomodulators have been used for the management of oral mucosal diseases. Topical immunomodulating preparations may have utility in local management of oral disease which is resistant to topical steroids and oral findings of an immunologic-mediated systemic disease with primary or persisting, oral mucosal involvement.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Farmakologisk forskning
Nyckelord:
Administration, Topical, Animals, Calcineurin, antagonists & inhibitors, Cyclosporine, administration & dosage, pharmacology, therapeutic use, Drug Design, Humans, Immunosuppressive Agents, administration & dosage, pharmacology, therapeutic use, Mouth Diseases, drug therapy, pathology, Mouth Mucosa, pathology, Tacrolimus, administration & dosage, analogs & derivatives, pharmacology, therapeutic use
Postens nummer:
153749
Posten skapad:
2012-01-18 19:53
Posten ändrad:
2012-01-18 20:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007