transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glöm inte munhälsan – den kan vara livsviktig för sjukvården

Författare och institution:
Monica Nordling (-); Pia Gabre (Institutionen för odontologi); Inger Wårdh (-); Lars Gahnberg (Institutionen för odontologi); Agneta Ekman (-); Dowen Birkhed (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Dagens Medicin, 17 ( 11 ) s. 1-2
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det nuvarande tandvårdsstödet för uppsökande och nödvändig tandvård till äldre och funktionshindrade har snabbt blivit otillräckligt. Nya data för hemmaboende äldre visar att munhälsan redan hos dem med måttligt omvårdnadsbehov är avsevärt sämre än hos friska äldre. Uppsökande tandvård är konkurrensutsatt. Liknelsen med gamla tiders fattigvård och utförsäljning till lägstbjudande är slående. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar för 2009 lägre kostnader för uppsökande tandvård men kraftigt ökande för nödvändig tandvård, det vill säga den tandvård som ges enligt hälso- och sjukvårdstaxa och där vårdgivaren ersätts från landstinget. Ständigt nya vårdgivare förhindrar också att goda samarbetsrutiner upparbetas och bibehålls. Vi föreslår ett omvårdnadsbidrag för munvård där tandvårdspersonal knyts till hemtjänst och äldre­ boenden samt en obligatorisk utbildning till den personal som svarar för den dagliga vården. En samordningsansvarig tandhygienist kan med tandläkare och omvårdnadspersonal utgöra det system som fångar upp och tillgodoser munvårdsbehoven i tid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cariologi
Nyckelord:
Munhälsa, äldre
Postens nummer:
153725
Posten skapad:
2012-01-18 18:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007