transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resistin and insulin/insulin-like growth factor signaling in rheumatoid arthritis.

Författare och institution:
Elisabeth Almer Boström (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Mattias Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Sofia E M Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Ing-Marie Jonsson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna-Karin H Ekwall (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Thomas Eisler (-); Leif E Dahlberg (-); Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Maria Bokarewa (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Arthritis and rheumatism, 63 ( 10 ) s. 2894-904
ISSN:
1529-0131
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Human resistin has proinflammatory properties that activate NF-κB-dependent pathways, whereas its murine counterpart is associated with insulin resistance. The aim of this study was to examine potential cross-talk between resistin and insulin/insulin-like growth factor (IGF) signaling in rheumatoid arthritis (RA).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Postens nummer:
153680
Posten skapad:
2012-01-18 15:49
Posten ändrad:
2013-01-25 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007