transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politics of Presence or Feminist Awareness? Two Perspectives on Gender Dynamics in Parliament

Författare och institution:
Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Bortom rösträtten. Kön, politik och medborgarskap i Norden red. Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck ,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Samtidshistoriska institutet
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
153591
Posten skapad:
2012-01-18 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007