transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace

Författare och institution:
N. Hartfiel (-); Jonathan N. Havenhand (Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB) & Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); S. B. Khalsa (-); G. Clarke (-); A. Krayer (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 37 ( 1 ) s. 70-76
ISSN:
0355-3140
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153558
Posten skapad:
2012-01-18 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007