transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Littorins tavla blir tävling

Författare och institution:
Fredrik Svensk (Konsthögskolan Valand)
Publicerad i:
Aftonbladet Kultur, ( 2011-03-31 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
153472
Posten skapad:
2012-01-17 22:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007