transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chimaeras and the origins of the holopelagic annelids Typhloscolecidae and Lopadorhynchidae: a reply to Struck & Halanych (2010)

Författare och institution:
Arne Nygren (Zoologiska institutionen); Fredrik Pleijel (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Zoologica Scripta, 40 ( 1 ) s. 112-114
ISSN:
0300-3256
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153416
Posten skapad:
2012-01-17 17:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007