transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metazooplankton community structure, feeding rate estimates, and hydrography in a meltwater-influenced Greenlandic fjord

Författare och institution:
K. W. Tang (-); T. G. Nielsen (-); P. Munk (-); J. Mortensen (-); E. F. Moller (-); K. E. Arendt (-); Kajsa Tönnesson (Institutionen för marin ekologi); T. Juul-Pedersen (-)
Publicerad i:
Marine Ecology-Progress Series, 434 s. 77-99
ISSN:
0171-8630
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153414
Posten skapad:
2012-01-17 17:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007