transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detecting population structure in a high gene-flow species, Atlantic herring (Clupea harengus): direct, simultaneous evaluation of neutral vs putatively selected loci

Författare och institution:
Carl André (Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB) & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Institutionen för marin ekologi); L. C. Larsson (-); L. Laikre (-); D. Bekkevold (-); J. Brigham (-); G. R. Carvalho (-); Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen); W. F. Hutchinson (-); S. Mariani (-); K. Mudde (-); D. E. Ruzzante (-); N. Ryman (-)
Publicerad i:
Heredity, 106 ( 2 ) s. 270-280
ISSN:
0018-067X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153397
Posten skapad:
2012-01-17 16:42
Posten ändrad:
2012-02-13 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007