transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EN BRA SAK ATT HA MED SIG. Språkval och identitetskonstruktion i en internationell miljö

Författare och institution:
Marie Rydenvald (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
ASLA:s skriftserie, ( 23 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den rörlighet som utmärker dagens samhälle påverkar också migrationsmönstren. 1900-talets gästarbetare har ersatts av 2000-talets transmigranter; högutbildad arbetskraft hemmahörig i det internationella samhället med världen som arbetsplats. Termen TCK (Third Culture Kids) har kommit att användas om transmigranternas barn, då de vare sig växer upp i föräldrarnas hemlandskultur eller i värdlandskulturen, utan i det globaliserade internationella samhällets konglomerat av kulturer. Barnen och ungdomarna är flerspråkiga. Ofta har de engelska som undervisnings- och umgängesspråk, ett annat språk som modersmål och familjespråk samt värdlandets språk i samhällskontakter. Varken flerspråkigheten eller den mångkulturella miljön är en bortkopplingsbar del av ungdomarnas liv, utan utgör snarare den arena där de lever sina liv och konstruerar sina identiteter. Hur avspeglar sig ungdomarnas flerspråkighet i deras identitetskonstruktion? Vilken problematik uppstår mellan förstaspråk och modersmål? Hur förvaltar och investerar de i sitt språkliga kapital? Artikeln utgår från en studie av utlandssvenska ungdomars språkval på det internationella gymnasieprogrammet IB.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
modersmål, förstaspråk, flerspråkighet, språkliga val, språkligt kapital, identitetskonstruktion, synkretiska identiteter
Postens nummer:
153366
Posten skapad:
2012-01-17 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007