transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella

Författare och institution:
H. Philippe (-); H. Brinkmann (-); R. R. Copley (-); L. L. Moroz (-); Hiroaki Nakano (Institutionen för marin ekologi); A. J. Poustka (-); A. Wallberg (-); K. J. Peterson (-); M. J. Telford (-)
Publicerad i:
Nature, 470 ( 7333 ) s. 255-+
ISSN:
0028-0836
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153352
Posten skapad:
2012-01-17 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007