transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE FUNCTIONAL ROLE OF PRODUCER DIVERSITY IN ECOSYSTEMS

Författare och institution:
B. J. Cardinale (-); K. L. Matulich (-); D. U. Hooper (-); J. E. Byrnes (-); E. Duffy (-); Lars Gamfeldt (Institutionen för marin ekologi); P. Balvanera (-); M. I. O'Connor (-); A. Gonzalez (-)
Publicerad i:
American Journal of Botany, 98 ( 3 ) s. 572-592
ISSN:
0002-9122
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153301
Posten skapad:
2012-01-17 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007