transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spermatozoon ultrastructure of Xenoturbella bocki (Westblad 1949)

Författare och institution:
Matthias Obst (Zoologiska institutionen); Hiroaki Nakano (Institutionen för marin ekologi); S. J. Bourlat (-); Michael C. Thorndyke (Institutionen för marin ekologi); M. J. Telford (-); J. R. Nyengaard (-); P. Funch (-)
Publicerad i:
Acta Zoologica, 92 ( 2 ) s. 109-115
ISSN:
0001-7272
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153284
Posten skapad:
2012-01-17 14:27
Posten ändrad:
2016-05-02 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007