transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intron sequences of arginine kinase in an intertidal snail suggest an ecotype-specific selective sweep and a gene duplication

Författare och institution:
Petri Kemppainen (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Institutionen för marin ekologi); T. Lindskog (Institutionen för marin ekologi); R. Butlin (Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Kerstin Johannesson (Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB) & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium & Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Heredity, 106 ( 5 ) s. 808-816
ISSN:
0018-067X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
153255
Posten skapad:
2012-01-17 13:56
Posten ändrad:
2012-01-18 15:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007